vrijdag 29 maart 2013

Franciscus en de paus


Ecco il santo, riepen de mensen als Franciscus van Assisi een stad of dorp binnenkwam: daar is de heilige! Men luidde de klokken en ging zingend voor hem uit met takken in de handen. Zover is het met paus Franciscus nog niet, maar het is duidelijk dat hij op dit moment buitengewoon geliefd is. Ook seculiere media kunnen zich maar moeilijk aan het enthousiasme onttrekken. De berichten over zijn appartement (in plaats van een bisschoppelijk paleis), zijn reizen met de metro (in plaats van met een dienstauto) en zijn bezoeken aan sloppenwijken zijn uitentreuren herhaald. Ongetwijfeld zal men straks zijn gal spuwen als hij blijkt vast te houden aan de overgeleverde standpunten over de heikele ethische thema’s, geworteld als die zijn in een eeuwenoude denktraditie. Van Hosanna naar het kruis.

Franciscus is de eerste paus die deze naam kiest. Is dat revolutionair? Hij verwijst ermee naar de heilige Franciscus van Assisi (1182-1226), wiens naam destijds zeker ongewoon was: waarom zou je als Italiaan je kind ‘Fransman’ noemen? Het verhaal is dat zijn moeder haar pasgeboren zoon Giovanni noemde, maar dat vader Bernardone voor de naam Franciscus koos, naar het land dat hij zojuist op zakenreis had bezocht. De betrouwbaarheid van deze anekdote staat niet vast, maar wel is duidelijk dat deze naam bijzonder en ongebruikelijk was.

Bijzonder en ongebruikelijk zou ook het latere optreden van Franciscus zijn. Bekend is het werk van Giotto, waarop afgebeeld is hoe Franciscus zijn kleren aflegt – hij geeft ze in feite terug aan zijn vader, wiens eigendom ze waren. Zijn vader verklaarde hem voor gek dat hij een welvarende toekomst vergooide om in armoede te gaan leven. De sympathie van de biografen ligt steevast bij Franciscus en niet bij zijn vader, maar diens verontwaardiging is alleszins voorstelbaar. Het was een tijd waarin de steden groeiden, de handel bloeide en er zoiets ontstond als een geldeconomie.

Franciscus’ optreden zal voor zijn tijdgenoten confronterend zijn geweest: hoe bestond het dat iemand geld en goed zo onbelangrijk vond? Ook wat dat betreft ligt de parallel met de nieuwe paus voor de hand. Wat moeten de graaiers in de financiële wereld en elders niet denken over een paus die alle luxe voor zichzelf van de hand wijst. Ontwrichtend moet het ook geweest zijn dat rijken en armen binnen Franciscus’ broederschap als gelijken met elkaar omgingen. Zijn vrouwelijke evenknie Clara van Assisi was van adel. Rijkdom en stand werden vérgaand gerelativeerd.

Waarschijnlijk op 14 september 1224 heeft Franciscus in zijn kluizenaarsoord een visioen van een aan het kruis genagelde serafijn. Vervuld met vreugde én droefheid mediteert Franciscus over wat hij te zien krijgt. Dan verschijnen er wonden op zijn handen en voeten en in zijn zij: een onderstreping van zijn extreme identificatie met de lijdende Christus. Naar verluidt is Franciscus de eerste gestigmatiseerde van het christendom. Velen zouden hem volgen. Ook daarin bracht Franciscus dus iets nieuws. Tegelijk bleef hij een loyaal zoon van de moederkerk. Hij was tegelijk vernieuwend en loyaal. Wellicht is dat ook waar de nieuwe paus naar streeft.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten